Senior College Online Admission Links


  Notice to All Students click here


   Pre-Admission link for First-Year

   First Year Online Admission

  Second Year and Third Year Online Admission

   Online Admission link for New SY/TY Students
[other than JSM college]  ज्या विद्यार्थांनी कॉलेज पोर्टल वर फॉर्म न भरता SBI Collect वर जाऊन परस्पर फी भरणा केला आहे. त्या विद्यार्थ्यांनी कॉलेज पोर्टलवर फॉर्म नाही भरला तर त्यांचे admission होणार नाही आणि भरलेली फी सुद्धा परत मिळणार नाही. याची विद्यार्थ्याने नोंद घ्यावी.


  तसेच ज्या विद्यार्थांनी कॉलेज पोर्टलवर फॉर्म भरून फी भरली आहे त्यांनी कॉलेज पोर्टलवरील admission आणि declaration फॉर्मची प्रिंट काढून घ्यावी आणि Mumbai University पोर्टलवरील फॉर्मची प्रिंट सुद्धा काढून घ्यावी.

सर्व फॉर्म आवश्यक कागदपत्रे लावून कॉलेज मध्ये जमा करावे. फॉर्म जमा करण्याची वेळ व तारीख कॉलेज Website वर लावण्यात येतील.


Technical Support Time : 10 am to 6 pm