SYJC [HSC] Online Admission
Technical Support Time : 10 am to 6 pm

प्रवेशासंबंधी नियम आणि कार्यपध्दती

प्रवेश प्रक्रिया, विद्यार्थ्यांचे हक्क, त्यांच्या जबाबदाऱ्या, महाविद्यालयातील सुविधा इ. बाबत अधिकृतता असलेली सविस्तर माहिती महाविद्यालयाच्या वेबसाइटवर प्रदर्शित माहिती-पुस्तिका 2020-21/Prospectus 2020-21 यामध्ये पाहा.

Prospectus 2020 - 21